Vereniging Lever Action Geweer

Wassenaarse Lever Action Schutters

Regelgeving

Op deze bladzijde vindt u de relevante regelgeving op wapengebied. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de WLAS via het contactformulier. 

De regelgeving waar wij als sportschutters mee te maken hebben bij het aanvragen van wapens staat in de Wet Wapens en Munitie. Daarin staat met name artikel 28 WWM voorop, het redelijk belang-criterium. 

De verlofverlening zelf is geregeld in de Regeling Wapens en Munitie en daarvoor geldt met name artikel 43 RWM. De Regeling Wapens en Munitie is in 2019 gewijzigd in het kader van de Vuurwapenrichtlijn. Die wijzigingen hebben met name betrekking op aanscherpende maatregelen met betrekking tot (semi-)automatische wapens.

Voor ons is in de dagelijkse praktijk het meest van belang de Circulaire Wapens en Munitie 2019. Deze Circulaire is recent gewijzigd en op 1 februari 2020 in werking getreden. De wijzigingen betreffen met name de artikel B/2.1 (algemeen) en B/2.6 (schietsportdisciplines)  en komen voort uit recente uitspraken, waarin is bepaald dat de grondslag voor de verlofverlening niet feitelijk door de KNSA mag worden bepaald en een wettelijke basis dient te hebben. De Raad van State heeft in de uitspraak van 6 mei 2015 bepaald dat er sprake kan zijn van een redelijk belang bij een wapenverlof, indien door de sportschutter op een serieuze wijze in wedstrijd- en verenigingsverband de schietsport wordt beoefend. Ook voor het beoefenen van de interne clubcompetitie kan dus een redelijk belang bestaan. Kort gezegd, de verlofverlening dient niet meer aan de hand van de door de KNSA vastgestelde schietsportdisciplines plaats te vinden, maar dient door de Minister van Justitie te worden bepaald. De Minister heeft in de nieuwe Circulaire de gangbare schietsportdisciplines, waarvoor een redelijk belang bestaat, aangewezen in Bijlage C8 (aangewezen schietsportdisciplines). Voor deelname aan de door de KNSA georganiseerde wedstrijden blijft het Schiet- en wedstrijdreglement van de KNSA uiteraard onverkort van kracht. 

De Korpschef heeft in samenspraak met de Minister van Justitie op 29 september 2020 een instructie afgegeven hoe het redelijk belang bij een wapenverlofaanvraag moet worden getoetst. De Korpschef geeft daarbij de instructie aan de KCT-medewerkers om bij een verlofaanvraag enkel te toetsen om de aanvraag voldoet aan de vereisten gesteld in Bijlage C8 van de Circulaire Wapens en Munitie 2019. Er wordt dus niet (meer) getoetst aan het KNSA Schiet- en wedstrijdreglement.