Vereniging Lever Action Geweer

Wassenaarse Lever Action Schutters

Discipline Lever Action Geweer

Op 22 mei 2019 hebben wij de Minister van Justitie en Veiligheid verzocht om een aparte discipline te erkennen voor het schieten met Lever Action-wapens in alle gangbare kalibers. Dit is de discipline Lever Action Geweer. De Minister zal binnenkort een beslissing nemen op ons verzoek om de discipline Lever Action Geweer te erkennen als een gangbare schietsportdiscipline als bedoeld in de Circulaire Wapens en Munitie en op te nemen in Bijlage C8 bij deze Circulaire. 

De KNSA heeft op 13 februari 2020 een advies uitgebracht aan de Minister over de aangevraagde discipline. De Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie rondt momenteel haar advies af aan de Minister over de gevraagde discipline.  

Er is behoefte aan een overkoepelende discipline voor alle Lever Action-wapens (zowel klein als groot kaliber) om daarmee in wedstrijdverband de schietsport te kunnen beoefenen. Een gezamenlijke discipline voor Lever Action-wapens ontbrak tot nu toe. De KNSA heeft ondanks diverse verzoeken van enthousiaste Lever Action-schutters geen aparte discipline voor het schieten met Lever Action-geweren willen vaststellen. Daarom vallen de Lever Action-geweren nu onder diverse (KNSA-)disciplines, zoals de discipline "Historische Wapens", "Klein Kaliber Geweer", "Groot Kaliber Geweer" en "Dynamic Service Rifle". Dit is niet wenselijk. Een eigen discipline voor Lever Action-geweren ontbreekt nog. 

Er is een grote vraag is naar wedstrijden voor Lever Action-geweren en er worden inmiddels al een aantal jaren bij diverse schietverenigingen, waaronder SV Juliana, Lever Action Geweer-wedstrijden georganiseerd. Die wedstrijden worden druk bezocht door sportschutters uit het hele land en het buitenland. 

Er zijn in Nederland vele sportschutters die één of meerdere Lever Action-wapens op hun verlof hebben staan. Zij willen daarmee graag oefenen voor interne competities of mee doen aan wedstrijden. Er is op dit moment nog geen overkoepelende discipline, die met Lever Action-geweren in nitro kruit-munitie met alle verschillende kalibers kan worden beoefend. 

Voor het organiseren van wedstrijden, competities en kampioenschappen is het daarom van belang dat er één overkoepelende discipline wordt vastgesteld, voor alle wapens in alle kalibers. Dit is de discipline Lever Action Geweer. De discipline wordt beoefend op de 25 en/of 50 meter en kan ook op de 100 meter beoefend worden. 

De procedure om een nieuwe schietsportdiscipline door de Minister van Justitie te laten erkennen is een langdurig traject. De mogelijkheid hiertoe is voor het eerst sinds 1 februari 2020 in de Circulaire Wapens en Munitie 2019 wettelijk vastgelegd. Ons verzoek dateert al van een jaar daarvoor. In verband met de vele verlofaanvragen voor Lever Action-wapens heeft de Teamchef van de Politie-regio Den Haag ons in januari 2019 voorgesteld om aan de Minister te vragen om een aparte discipline vast te stellen specifiek gericht op het schieten met Lever Action-geweren. Wij hebben toen eerst geprobeerd om dit verzoek om erkenning samen met andere verenigingen in te dienen, maar kregen nul op rekest. In mei 2019 hebben wij toen zelf het verzoek om erkenning van de discipline Lever Action Geweer bij de Minister ingediend.  Op verzoek van de Minister heeft de KNSA op 13 februari 2020 een advies uitgebracht op het erkenningsverzoek. Het advies van de KNSA was niet positief, omdat er volgens de KNSA geen animo voor deze discipline zou bestaan. Wij weten beter, want dit standpunt van de KNSA, dat al uit 2013 dateert, is inmiddels achterhaald. De Minister heeft ook aan de Werkgroep Advies WWM gevraagd om advies uit te brengen en de Werkgroep heeft aan ons een aantal vragen gesteld over de erkenning. Deze vragen hebben wij in december 2020 beantwoord. Het wachten is nu op het eindadvies van de Werkgroep Advies WWM aan de Minister van Justitie, dat op korte termijn zal worden gegeven. Daarna is het aan de Minister om een beslissing te nemen op het verzoek om  erkenning van de discipline Lever Action Geweer. Deze discipline zal voor alle Lever Action-schutters gelden en voor elke schietvereniging die deze discipline als interne competitie voor haar leden of als landelijke wedstrijd zal organiseren. De discipline Lever Action Geweer is aangevraagd door en voor alle Lever Action-schutters en is niet voorbehouden aan de één of andere vereniging die erkenning van de discipline heeft aangevraagd. Het is dus niet zo dat de discipline-aanduiding, een Nederlands kampioenschap of de wedstrijden kunnen dus niet door een bepaalde vereniging worden geclaimd. Lever Action-schieten doen wij immers met z'n allen, samen staan wij sterk en samen gaan wij dit tot een succes maken! 

De Werkgroep Advies WWM zal naar verwachting in september 2021 advies geven aan de Minister van Justitie over het erkenningsverzoek. Daarna zal de Minister zich gaan buigen over het erkenningsverzoek en daarop een beslissing nemen. 

Alle wedstrijden Lever Action Geweer die bij SV Juliana worden georganiseerd vinden plaats volgens het Schiet- en Wedstrijdreglement van de nieuwe discipline Lever Action Geweer.

Vincit omnia veritas, vis unita fortior